KHÁM TỔNG QUÁT

Khám tổng quát và chuyên khoa định kỳ hàng năm giúp phòng ngừa và phát hiện..

KHÁM SẢN PHỤ KHOA

theo số liệu thống kê từ Bộ y tế, tỷ lệ mắc các bệnh viêm,..

KHÁM TAI – MŨI – HỌNG

Đau họng hay viêm mũi thường bị xem là những bệnh vặt, không cần thuốc..

XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN

Không phải bất kỳ bệnh lý nào cũng được thể hiện ra ngoài qua những..

NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Nội soi và lợi ích Nội soi là một phương pháp thăm khám trực tiếp cơ..

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Luật lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức..