KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Luật lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm. Đây được xem là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi làm việc tại Doanh nghiệp. Mặt khác, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cũng giúp Doanh nghiệp nắm được tình trạng sức khỏe người lao động từ đó bố trí công việc phù hợp giúp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động – Quyền lợi của Doanh nghiệp

Thông tư 14/2013/TT-BYT quy định chi tiết các nội dung cần khám cho người lao động, Phòng Khám Đa Khoa Nhân Việt thực hiện các gói khám sức khỏe định kỳ từ gói khám tiêu chuẩn theo quy định đến các gói khám bổ sung.

Các gói khám sức khỏe định kỳ gồm:

  • Gói tiêu chuẩn
  • Gói tiêu chuẩn+
  • Gói chuyên sâu
  •  Gói VIP
  • Gói VIP+
  • Gói khám thêm cho nhân viên theo yêu cầu

Giá dịch vụ khám dành cho Doanh nghiệp vô cùng cạnh tranh. Do đó, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Phòng Khám Đa Khoa Nhân Việt giúp Doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí.